Pro věřitele
Další dražba za:
728 312 632

Pro věřitele

Rychle a snadno uspokojíme Vaši pohledávku.

Věřitel má dnes několik způsobů jak vymoci svou pohledávku. Situace ukazuje trend dlužníků se svým závazkům vyhýbat a neustále dokola problémy oddalovat. Zajištění věřitelé mají dnes dokonalý nástroj dlužníka přímět k zaplacení závazku. Dražba je podle nás nejrychlejší možná cesta ke svým penězům. Pokud se dlužník ocitne v situaci, kdy ví, že musí svůj závazek bezodkladně vyřešit, dochází často k zaplacení ještě před samotnou dražbou. Navíc poptávka po nemovitostech v dražbách neustále roste.

Zvolíte-li postup vymožení Vaší pohledávky od dlužníka s naší dražební společností Dražby ČR a.s., peníze se Vám vrátí nejen mnohem rychleji než cestou exekutorskou (3 měsíce s námi X cca 1 rok s exekutorem), ale ušetříte s námi také náklady, které byste zbytečně vydali na zaplacení nákladů spojených s prací exekutora. V konečném důsledku i mnohonásobně přesahují cenu za služby vedoucí k přímému uspokojení Vaší pohledávky u společnosti Dražby ČR a.s.

Srovnání

DRAŽBY ČR a.s.
• Přihlášení pohledávky u společnosti DRAŽBY ČR a.s.
• Dražební vyhláška (do jednoho měsíce od podepsání smlouvy o provedení dražby)
• Dražba (2 měsíce od vydání dražební vyhlášky)

Cesta vedoucí k přímému uspokojení Vaší pohledávky v co nejkratší, zákonem přípustné době, s minimálními náklady. (celková doba 3 měsíce)

EXEKUTOR
• Přihlášení pohledávky u exekutora
• Splátkový kalendář (dlužník zatím platí) (cca 1 měsíc)
• Po pár měsících obvykle dlužník již není schopen splácet a peníze, které exekutor vymohl pokryly umoření nákladů exekutora (cca 3 měsíce)
• Exekutor přistupuje k zabavení věcí movitých (cca 2 měsíce)
• Exekutor nařizuje dražbu – dražební vyhláška (cca 4 měsíce)
• Dražba (cca 3 měsíce)

Celková doba orientačně 1 rok, náklady mnohonásobně převyšující služby společnosti DRAŽBY ČR a.s.

Peníze za Vaši pohledávku

Existuje několik způsobů jak zpeněžit Vaší pohledávku. Vždy Vám rádi zdarma poskytneme konzultaci, jak nejlépe dosáhnout úhrady Vaší pohledávky.

1. Pohledávka zajištěna zástavním právem k nemovitosti
Jestliže máte zajištěnou pohledávku zástavou na nemovitosti, je nejlepším způsobem jejího zpeněžení ”realizace zástavy” cestou nedobrovolné dražby. Hlavní podmínkou k provedení nedobrovolné dražby je, aby pohledávka byla ”vykonatelná”, neboli aby Vám byla přiznána takzvaným ”vykonatelným titulem” (vykonatelným soudním rozhodnutím, vykonatelným rozhodčím nálezem, vykonatelným notářským zápisem). Když máte vykonatelný titul, vše ostatní už zajistíme za Vás.

2. Pohledávku není zajištěna zástavním právem, ale dlužník vlastní nemovitost
Pohledávku je nutno nejdříve zažalovat u soudu, aby byla ”vykonatelná”. Pokud již máte platební rozkaz, jako další krok je nutné požádat soud, aby Vaši vykonatelnou pohledávku zajistil zřízením ”soudcovského zástavního práva.. Poté můžete s dražebníkem uzavřít smlouvu o provedení dražby.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat, my Vám je rádi zodpovíme.